Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 на ЕС

Споделяне:
  •  
  •  
  •  
На 28.09.2020 бе договорирано проектно предложение с кандидат СОНИК ЕООД по процедура:BG16RFOP002-2.073- Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансирано по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 на ЕС, и наименование " Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19". Договорът е с номер BG16RFOP002-2.073-22814-C01. Проектът е тримесечен (28.09.2020г.-28.12.2020г.)Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Call Now Button