Събития

Споделяне:

Соник  ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Договор No:

BG16RFOP002-6.002-0757-C01

Наименование на проекта:

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

Начална дата на изпълнение на проекта:

21.09.2022 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта:

21.07.2023 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци):

10 месеца

Място на изпълнение:

гр. Сливен

Общата стойност на проекта (в лева):

146 340.00 лв.

Размер на европейското съфинансиране (в лева):

73 170.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева):

73 170.00 лв.

Цел/и на проекта

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

  •  

На 28.09.2020 бе договорирано проектно предложение с кандидат СОНИК ЕООД по процедура:BG16RFOP002-2.073- Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансирано по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 на ЕС, и наименование " Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19". Договорът е с номер BG16RFOP002-2.073-22814-C01. Проектът е тримесечен (28.09.2020г.-28.12.2020г.)Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Call Now Button