Сертификат/документи

Споделяне:

След успешно преминат Одит, СОНИК ЕООД получи сертификат ISO 9001:2015. Фирмата поема ангажимента и отговорността по осигуряването на необходимите ресурси, за изпълнение на начертаната политика,постигане на поставените цели и спазване на всички изисквания при работа съгласно въведеният стандарт. 

Фирма СОНИК ЕООД  успешно премина надзорен одит на системите за управление на качеството по ISO 9001:2015/ 2023г

Политика по качеството

 

Сертификат ISO 9001:2015

 

Call Now Button