Системи тип плъзгане

Въпреки огромните площи, които могат да заемат, тези изделия се характеризират с изключителна лекота при експлоатация. Без усилие може да се отваря частично или цялостно плъзгащата му част.

Пластмасовите врати с плъзгане откриват съвсем нови перспективи за атрактивното пространствено оформление. Те дават възможност за елегантна, светла архитектура на най високо техническо ниво. С тях могат да се затворят и по големи отвори без да се отнема от изгледа навън. С плъзгащите системи имате избор: врата с повдигане и плъгазне или двуплоскостно отваряне и паралелно плъзгащо се изнасяне, според строителните дадености, архитектурните желания и нужди. Различните системи предлагат и естетична външност и функционална надежност.